Vai ir pienācis laiks Latvijai rūkt kā lauvai?

Filmā „The Mouse that Roared” Fenvikas hercogvalsts (Dutchy of Fenwick) tika uz Mēness pirms ASV un PSRS – komēdija par aukstā kara ārprātībām. Patlaban situācija ir, ka Latvija varētu reāli rūkt kā lauva, lai veicinātu atrisinājumu globālajai krīzei. Fukušīmas traģēdija varbūt izslēdza atomenerģijas piegādi – vismaz Vācijai –, bet cilvēces turpmākai attīstībai būs nepieciešams ražot vairāk un vairāk elektrības, lai izpildītu prasības 9 miljardiem cilvēku līdz 2050. gadam un iespējams 12 miljardiem līdz 2100. gadam. Šobrīd progress mazināt globālo klimata maiņas iespaidu nav veiksmīgs. Jūras piesārņojums strauji pieaug. ES stāvoklis ir sevišķi nedrošs, jo Eiropa ir atkarīga no Krievijas un Vidusāzijas gāzes un nafta piegādes. Zinātnieki ASV, Indijā, Japānā un arī Eiropā domā, ka būtu iespējams ražot elektrību spēkstacijās ģeostacionārā orbītā, ko varētu pārraidīt lietošanai uz Zemes ar mikroviļņiem.  Angliski tas būtu „space-based solar power” – SSP. Eiropas Kosmosa Aģentūra (ESA) SSP jautājumu apsvēra laika posmā no 2003. līdz 2005. gadam ar slēdzienu, ka SSP tehnoloģija ir iespējams atrisinājums Eiropai. Trūkums šim darbam ir, ka tas nedeva rekomendācijas, kā ES reāli varētu šo SSP programmu iesākt.  ASV līdzīgu pētījumu veica 2007. gadā ar līdzīgiem slēdzieniem. Problēma ir tajā, ka patlaban politiskie apstākļi ir ļoti nelabvēlīgi, lai ASV Prezidents Obama šādu projektu varētu ieteikt valstij.  Līdzīga situācija ir pārējās lielvalstīs. Un Ķīna vēl nav tam gatava. Bet priekšdarbi varētu radīt tūkstošiem darbavietas zinātniekiem un inženieriem un dot lielāku cerību par pozitīvu nākotni, kas pats par sevi veicinātu atrisinājumus.

 

Kā būtu, ja Latvija, kas 2015.gadā būs ES prezidējošā valsts, pieprasītu, lai ES nopietni apsver  SSP iespējamību? Ar to Latvija varētu ieņemt zināmu vadošu lomu kosmosā, lai gan mums nav neviena raķete vai zemes pavadonis. ASV patlaban nevarētu šajā jomā ieņemt vadošo lomu, bet Latvija varētu to darīt tīri no viedokļa, ka Latvijai rūp savas un Eiropas enerģētikas drošība laikā, kad Vācija politisku iemeslu dēļ pamet atomenerģiju, kamēr Krievijas gāzes monopols nav drošs pamats Eiropas enerģētikas drošībai, un dedzināt dabīgo gāzi arī nav CO2  neitrāli.

IETEIKUMS

Latvija pieprasa, lai Eiropas Komisija izvērtē elektroenerģijas piegādi no spēkstacijām orbītā (SSP), kā vienu no ES augstākām prioritātēm.

KĀPĒC?

  •  Orbītā Saule spīd 24 stundas dienā ar 9 reiz to jaudu kā uz Zemes.  Aprēķini rāda, ka spēkstacijas ģeostacionārā orbītā varētu piegādāt līdz 177 Teravatiem – vairāk kā desmitkārt, cik cilvēce tagad kopumā izmanto enerģiju
  • Saules enerģija ir CO2  neitrāla, un tai nav tādu draudu kā atomenerģijai – Ļoti svarīgi pēc Fukušīmas traģēdijas
  • ESA pētījumi rāda, ka nav zināmi tehniskie šķēršļi, lai realizētu ekonomisku elektrības piegādi Zemei no Saules spēkstacijām orbītā.   Plašu informāciju par šo var atrast – http://www.nss.org/settlement/ssp/index.htm
  • SSP piepilda visus ES ilgtermiņa pieprasījumus. Sk. –http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+WDECL+P6-DCL-2007-0016+0+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
  • Latvija var būt līderis šajā jomā, lai gan tai nav nevienas raķetes. Lai gan šis jautājums ir plaši apskatīts un, reāli skatot, šis variants varbūt būs nepieciešams, neviena valsts vēl nav uzdrīkstējusies šo iespēju likt kā prioritāti. ASV patlaban politiski tas nebūtu iespējams.  Šī ideja varētu kļūt ļoti svarīga, kad 2015.gadā Latvija būs ES prezidējošā valsts.
  • Ja Latvija būtu līderis – specifiski, tā valsts, kas pirmā pieprasa SSP attīstīšanu kā Eiropas Savienības prioritāti — tad tam būtu praktiskas, vēlamas sekas Latvijai – ievērība, līdzekļi un darba vietas Latvijai.  Kā viens piemērs, Latvija varētu attīstīt rektennu („rectenna” – mikroviļņu uztvērēju uz Zemes), kā arī citas vajadzīgas tehnoloģijas ES Framework 7 ietvarā.

“Latvji, brauciet jūriņā, krājiet naudu pūriņā” – Krišjānis Valdemārs

Tagad —- “Latvji, metiet skatu kosmosā, vairojiet bagātību Latvijā”

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s